Włókniaki na skórze – typy, charakterystyka, usuwanie

Włókniaki to często występujące zmiany na skórze, zaliczane do niegroźnych zmian nowotworowych. Występujące guzki często są…

Czytaj dalej

Znamiona u dzieci

Zmiany skórne powstające u dzieci, mają zazwyczaj charakter barwnikowy i nie są groźne dla zdrowia. Najczęściej…

Czytaj dalej

Czy znamiona można usunąć?

Na ludz­kiej skó­rze wystę­pują róż­no­rodne zna­miona. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność usunięcia którejś ze zmian, aby…

Czytaj dalej

Jak rozpoznać znamiona groźne dla zdrowia?

Poja­wia­jące się naj­czę­ściej nagle, zna­miona na ciele, mogą wywo­ły­wać uczu­cie nie­po­koju związane z cho­ro­bami skóry, które…

Czytaj dalej

Jakie są rodzaje znamion?

Występowanie znamion na ciele to naturalne zjawisko, które w większości przypadków nie jest groźne dla zdrowia.…

Czytaj dalej