Pokrzywka – przyczyny, objawy leczenie

Występowanie pokrzywki to powszechny problem, który daje nieprzyjemne objawy w postaci silnego swędzenia, powstawania czerwonych bąbli oraz występowania obrzęku naczyniowego. Pojawia się najczęściej wskutek reakcji alergicznej, jednak może mieć także inne podłoże. Pokrzywka pojawiająca się przewlekle znacznie utrudnia funkcjonowanie i wpływa na pogorszenie się samooceny i nastroju. Czym jest pokrzywka? Jakie się objawia? Jak leczyć pokrzywkę?

Czym jest pokrzywka? 

Pokrzywka jest chorobą skóry, która objawia się poprzez występowanie zmian na powierzchni skóry.  Pojawia się w postaci czerwonych bąbli pokrzywkowych, jak również obrzęku naczynioruchowego. Objawy mogą występować oddzielnie oraz współistnieć ze sobą. Powierzchnia zmienionej chorobowo skóry może wywoływać także świąd. Szacuję się, że pokrzywka dotyczy około 20% populacji, znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie. Posiadać może charakter ostry (występuje dłużej niż przez 6 tygodni) oraz przewlekły (objawy nawracające, trwające mniej niż 6 tygodni). Powodem wystąpienia zmian skórnych, mogą być: 

 • Alergie – pokarmowa, na leki, pyłki, sierść, składniki pokarmowe, jad owadów, lateks)
 • choroby infekcyjne wywołane przez bakterie, grzyby i pasożyty układu pokarmowego, jak również wirusowe np. zapalenie wątroby.
 • choroby tarczycy, 
 • czynniki fizyczne: ucisk, tarcie, oddziaływanie temperatury, promieni słonecznych.

Pokrzywkę można podzielić na rodzaje, opierające się na przyczynach jej występowania. Wyróżnia się pokrzywkę:

 • idiopatyczną (samoistna),
 • cholinergiczną (wzrost temperatury ciała),
 • polekową,
 • aspirynową,
 • pokarmową,
 • kontaktową,
 • fizyczną.  

Objawy pokrzywki

Pokrzywka objawia się przede wszystkim, poprzez wystąpienie swędzących, różowych bąbli i obrzęku. Zmiany mogą współistnieć lub występować oddzielnie Zlokalizowane są na powierzchni skóry pojedynczo bądź w skupiskach oraz przybierają różny kształt. Zdarza się, że pokrzywce towarzyszy także gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, nudności i wymioty. 

Leczenie pokrzywki 

Leczenie pokrzywki opiera się w pierwszej kolejności na wprowadzeniu miejscowych maści przeciwhistaminowych, dostępnych w aptekach. Jeżeli zmiany i objawy nie ustępują, konieczne jest przede wszystkim obejrzenie ich przez lekarza. Na podstawie badań i zlokalizowania źródła problemu, wprowadza się dalsze leczenie i diagnostykę.